A fi Creștin nu înseamnă a duce o viață bună

Foarte interesant: am citit în introducerea unei cărți – Tîlcuirea Epistolelor către Tesaloniceni, Timotei, Tit și Filimon de Sf. Teofilact al Bulgariei – că „însușirea Creștinilor este a se necăji în viața aceasta„. Tot aici am citit despre cuvântul Creștin că e scris cu majusculă deoarece „el numește un neam osebit, alcătuit din cei botezați din toate celelalte neamuri. Acesta e norodul cel nou al lui Dumnezeu…„.

Mai citisem undeva într-o carte legat de bunăstarea creștinilor, că nicăieri Apostolii nu au propovăduit o viață bună și tihnită.