Ceea ce ne desfată, ne dăunează

Mă rod niște gânduri interesante și ciudate în același timp: tot ceea ce îmi place, îmi dăunează; tot ceea ce mă desfată, mă îngreunează; toate înlesnirile și bunătățile din viața aceasta mă vor apăsa în cea veșnică.

Mă gândesc la pilda cu bogatul nemilostiv și săracul Lazăr, când Avraam îi spune bogatului: „fiule, adu-ți aminte că ai luat cele bune ale tale în viața ta și Lazăr așijderea cele rele; iar acum acesta se mângâie iar tu te chinuiești.” (Luca 16, 25) și la faptul că Dumnezeu mi-a dăruit și mie foarte multe bunătăți iar eu nu le întrebuințez cum trebuie și voi fi judecat pentru aceasta și rânduit de-a stânga.

O, de am înțelege ce înseamnă Creștinismul și viața nouă la care ne cheamă Hristos și la care participăm prin Sfântul Botez.