Nu toate ereziile au devenit biserici. Una este Biserica – Sfântă, Sobornicească, Apostolească